Svetsautomation ett måste för framtiden

Vi måste våga börja satsa på svetsautomation. Det var budskapet på Automationscentralen under onsdagen, när branschexperterna talade om svetsautomation och framtidens konkurrens för svenska företag.

Lars Karlberg, ABB, påtalade vikten av att inte se roboten som ett hot mot jobben.

– Svetsautomation är ett måste för att vi ska kunna konkurrera i framtiden, sade Dick Skarin, Global Value Added Engineering Manager på ESAB. 

Under seminariet om automationssvetsning medverkade fem av branschens stora aktörer i Sverige. Och samtliga var överens om att det krävs det en satsning på automation för att svenska svetsföretag ska kunna konkurrera i framtiden,. 

– Det måste investeras i flexibel automation kombinerat med ett högt maskinutnyttjande, sade Lars Karlberg, affärsutvecklare på ABB. 

Antal industrirobotar ökar kraftigt, de senaste sex åren med omkring 15 procent per år. Men man får inte se det som att robotarna tar våra jobb, menar Lars Karlberg. Snarare tvärtom. 

– I stället ökar det vår konkurrenskraft och gör oss större på marknaden. Dessutom minskar det arbetsskador och gör arbetsmiljön bättre, sade han på seminariet. 

Lars Karlberg poängterade också vikten av offlineprogrammering för att lyckas med automation inom lågproduktion.

– Och för det krävs utbildad personal, något branschen skriker efter. Därför är det viktigt att vi får in framtidens teknik och robotisering i skolorna, sade han. 

Sture Jonsson, IGM Nordic, beskrev i sin tur vikten av mod, både ekonomiskt och tekniskt mod, för att ha drivkrafter att utvecklas. 

– Det gäller att övertyga ekonomer och ledning att våga satsa på att utveckla nya tekniker. Sedan måste vi tekniker se till att investeringarna blir gjorda, sade han.

Publicerad
2016-05-11
Bilder
Lars Karlberg, ABB, påtalade vikten av att inte se roboten som ett hot mot jobben.
Lars Karlberg, ABB, påtalade vikten av att inte se roboten som ett hot mot jobben.