Sundsvallsbron största brobygget i Europa just nu

Att det funnits brister på E4:an söder om Sundsvall har varit känt sedan länge, och redan på 1950-talet gjordes de första utredningarna. Men först nu byggs Sveriges längsta motorvägsbro på sträckan med målet att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön i området.

Flera alternativ om hur man skulle lösa bristerna på E4:an har diskuterats sedan tidigare, bland annat en förbifart utanför Sundsvall likt den som gjorts i Hudiksvall. Valet föll slutligen på en ny E4-sträckning väster om Njurunda och en bro över Sundsvallsfjärden.

Kontraktet mellan Trafikverket och Joint Venture Sundsvallsbron AB, med ett värde på nästan 1,6 miljarder kronor, skrevs under 2011. E4-projektet är nu inne på sitt fjärde byggår och förhoppningen är att hela den nya E4-sträckningen ska öppna hösten/vintern 2014.

Sundsvallsbron är Europas, just nu, största pågående broprojekt. Bron ska bli totalt 2109 meter lång och med den längden kommer den att bli Sveriges längsta motorvägsbro.

I hela E4-projektet som innefattar 20 kilometer ny motorväg, 5 trafikplatser och 33 broar, har det som mest arbetat mer än 1 000 personer samtidigt. Ungefär 700 personer av dessa har arbetat med Sundsvallsbron. Flera olika länder har varit involverade i bygget exempelvis Danmark (där projektering har utförts), Tyskland (där ståldelarna har tillverkats till brons fartbana) samt i Polen (där man har svetsat ihop ståldelarna till nio större brosektioner). Totalt har 16 olika nationaliteter varit involverade i bygget av bron.

– Det är fantastiskt att så många människor med olika kulturer, språk och bakgrunder tillsammans har lyckats bygga en sådan gigantisk bro, säger Thomas Eriksson, Project Manager på Joint Venture Sundsvallsbron AB.

– Svetsning har varit en mycket stor del av projektet med väldigt högt ställda krav. Många miljoner meter svetsning har utförts. Exakt hur många meter vet jag faktiskt inte. Men själva svetsningen är bara en del av arbetet. Utöver detta tillkommer 100 procent kontroll av alla svetsförband, visuell kontroll (VT), ultraljudskontroll (UT) samt magnetpulverprovning (MT), berättar Thomas Eriksson.

Projektet med Sundsvallsbron har haft många utmaningar bland annat att lägga grunden till de åtta brostöden i vattnet som bär brosektionerna i stål. Ny grundläggningsteknik har används och beställaren, Trafikverket, har ställt stora krav på entreprenören att visa att kravet på 120 års livslängd uppfylls.

En annan av utmaningarna har varit att lyfta de nio stora brosektionerna av stål på plats. Med en vikt upp till 2 500 ton och en längd mellan 90 och 160 meter har lyften ställt stora krav, både arbetsmiljömässigt och tekniskt. Bägge dessa utmaningar har på ett fackmannamässigt sätt utförts av entreprenören Joint Venture Sundsvallsbron AB.

Vilket var då det mest minnesvärda ögonblicket under projektet.

– Lyftet av den mellersta och sista brosektionen var mest spännande, säger Thomas Eriksson och tillägger:

– Så här långt i alla fall!

 

Bron i siffror

Sundsvallsbron är Europas, just nu, största pågående broprojekt. Bron är 2109 meter lång och med den längden är Sundsvallsbron Sveriges längsta motorvägsbro.
Den fria höjden är 33 meter. 26 000 ton stål, 20 000 m2 stålspont och 47 000 m3 betong har använts i projektet.

Bron har två filer i varje riktning och en fyra meter bred gång- och cykelbana.

Projektet E4 Sundsvall är på cirka 4,6 miljarder kronor och bron har ett ordervärde på 1,6 miljarder kronor.

Publicerad
2014-04-29
Bilder
Sundsvallsbron