Stark utveckling inom tillverkning

Pratas det trender inom svensk tillverkningsindustri 2016 återkommer de flesta till begreppet Industri 4.0. Men Joakim Hedegård på forskningskoncernen Swerea skulle hellre vilja att det hette Tillverkning 4.0.

Joakim Hedgård jobbar med nya tekniker, att bevaka nya trender och utbildning på Swerea. På Elmia Svets och Fogningsteknik höll han i ett trendseminarium.– Industri är ett så negativt laddat ord här i Sverige. Vi behöver förändra den bilden, sade han under ett trendseminarium på Elmia Svets och Fogningsteknik. 

Nya material, flexibel tillverkning, kortare TTM (time to market) och produktliv, 3D-printning samt digitalisering. Trenderna är många och både svensk tillverkningsindustri och svetsbranschen genomgår en revolution just nu. Eller är det en evolution, undrade Joakim Hedegård?

– Datorisering har vi jobbat med under flera årtionden, så ur den synpunkten är det inget nytt. Nu handlar det i stället om hur vi kan använda och utnyttja att allt är uppkopplat. 

På Elmia Svets och Fogningsteknik var Joakim Hedegård koordinator på ett seminarium om trender och vad som är på gång inom branschen. Mycket handlar om digitalisering och Industri 4.0, eller som Joakim Hedegård skulle vilja kalla det Tillverkning 4.0.

– Vi kommer att se otroligt mycket som händer framöver tack vare att allt kommer att finnas tillgängligt och uppkopplat, sade han. 

Men för att kunna utnyttja det krävs ett antal viktiga punkter, menar Joakim Hedegård. Först och främst att öka takten på automatiseringen.

– Även om Sverige har fjärde mest industrirobotar i världen om man räknar per capita är takten för långsam. Vi måste sluta tänka att det tar våra jobb. Det som sker är att robotarna ersätter tråkiga jobb och i stället behövs massor av människor för att sköta dem, sade han. 

Joakim Hedegård nämnde också utbildning, såväl korta som långa, och vikten av att få in unga i branschen som centrala delar. 

 

Bildtext: Joakim Hedgård jobbar med nya tekniker, att bevaka nya trender och utbildning på Swerea. På Elmia Svets och Fogningsteknik höll han i ett trendseminarium.

Publicerad
2016-05-12
Bilder
Joakim Hedgård jobbar med nya tekniker, att bevaka nya trender och utbildning på Swerea. På Elmia Svets och Fogningsteknik höll han i ett trendseminarium.
Joakim Hedgård jobbar med nya tekniker, att bevaka nya trender och utbildning på Swerea. På Elmia Svets och Fogningsteknik höll han i ett trendseminarium.