Standarder för svetsbranschen framåt

Svetsstandarder för branschen framåt. Regler och direktiv skapar rutiner vilket gör att kvalitets- och säkerhetskrav kan ställas på ett enklare sätt. Det menar Mathias Lundin, vd på Svetskommissionen.
– Det finns ett driv inom svetsning som stimulerar utveckling, säger han.

Under samtliga dagar av Elmia Svets och Fogningsteknik arrangeras korta kostnadsfria öppna föredrag mitt på mässgolvet om det senaste inom svetsning och fogningsteknik. Föredragen sker på Elmia Svets och Fogningsteknik Arena, som ligger direkt i anslutning till Svetskommissionens monter.
– Först och främst vill vi skapa ett mervärde för besökaren. Det är information som är neutral och ska ha ett tekniskt innehåll som är upplysande och intressant. Sedan skapar det också kontaktytor i och med att föreläsarna visar upp sin kunskap och tilltro till sin förmåga. Det i sin tur ger incitament för utställarna att ställa upp och prata, säger Mathias Lundin.

Bland de varierande föredragen har ett antal handlat om vikten av svetsstandarder och de uppdateringar som ständigt sker inom branschen.
– Svetsning är regelstyrt och det är viktigt att det är det. Om något går fel kan det få väldigt olyckliga konsekvenser. Det måste finnas kontroller under produktionstiden i och med att det inte går att verifiera processen i efterhand utan att förstöra produkten som har svetsats, säger Mathias Lundin och fortsätter:
– Idag räcker det inte att ha duktig personal som har all information i huvudet, utan det krävs att man skapar strukturer och rutiner och för ner det på papper. Och mycket av standarderna skapas av de här strukturerna.

Mathias Lundin erfar att det finns en stor efterfrågan på att få en överblick när det gäller standarder från företagens sida. Särskilt som att det ständigt kommer nya standarder.
– Vår mission är att stödja företagen och med en bättre överblick blir det lättare för dem att gå ner på detaljnivå.

Publicerad
2014-05-07
Bilder
Mathias Lundin, vd på Svetskommissionen, föreläste om svetsstandarder på Elmia Svets och Fogningsteknik.