Pengar att tjäna med automatisering även av mindre serier

Det finns stor lönsamhet i automatiserad svetsning, även när stora komponenter med långa cykeltider ska svetsas. Det säger Peder Edholm, vd på igm Nordic, som menar att fler borde använda sig av tekniken.
– Det är väldigt snabba återbetalningstider, menar han.

För två år sedan installerade Igm Nordic en automatiserad svetsrobot på en fabrik inom en stor koncern som svetsar lågproduktionsserier. Ett år senare var den i full produktion och man märkte genast effekt.
– Roboten svetsar lika fort som tio svetsare. Roboten har 100-procentig kapacitet och producerar hela tiden, vilket gör att man har haft möjlighet till obemannade skift med jourverksamhet. Det gör att robotsystemet blir ännu effektivare, säger Peder Edholm.

Effektiviteten märks också i offlineprogrammeringen, där man kan göra stora vinster genom att återanvända gamla mönster i programmeringen.

Igm Nordic har i det här projektet, där stora komponenter med långa svetstider svetsas, räknat ut en besparing på 14 500 kronor per detalj och ett nedsmältningstal på 7,69 kilo per timme.
– Kombinerar man programmeringstiden och ställtid får man i det här fallet en besparing redan från första komponenten.

Projektet har också inneburit att koncernen har tagit hem delar av annan tillverkning till den specifika fabriken.
– Det går nämligen inte att göra det billigare på andra ställen i världen. Den har blivit koncernens lysande stjärna, säger Peder Edholm.

igm Nordic ställer i år ut på Elmia Svets och Fogningsteknik för första gången, men absolut inte sista.
– Vi kommer definitivt att vara med nästa gång också. Det är en bra plattform och en bra mötesplats, med bra besökare. I och med att vi är så nischade vågade vi inte hoppas att få med oss några leads härifrån, men vi har fått ett antal spår att gå vidare med som vi inte hade hittat annars, avslutar Peder Edholm.

Publicerad
2014-05-09
Bilder
Peter Edholm, vd på igm Nordic, tror på automatiserad svetsning.