Ökat skydd med Kemppis nya friskluftshjälmar

Större fokus sätts på arbetsmiljön inom industrin. Då krävs bättre skydd. Nu lanserar finska Kemppi Oy nya friskluftshjälmar som ska göra svetsningen säkrare.
   – De kommer att underlätta för svetsare inom industrin, säger Göran Mönefors, vd för Kemppi Sverige.

Under en arbetstimme kan en svetsare producera upp emot 40 gram luftburen rök och partiklar. Att vistas i en sådan miljö i åtta timmar om dagen (då en människa hinner andas in omkring 4 000 liter luft) kan orsaka stor förorening för lungorna. Särskilt då svetsrök är sammansatt av element som är farliga för människans hälsa.

Därför presenterar Kemppi två nya friskluftshjälmar som ska ge tillräckligt skydd.
   – Behovet har ökat och vi har satt stort fokus på att hjälmarna ska vara användarvänliga och bekväma, samtidigt som de ska se till att svetsarna andas in frisk luft, säger Göran Mönefors.

Delta 90 FreshAir är en kombinerad skydds- och friskluftshjälm som ger ett heltäckande skydd vid svetsning under extrema förhållanden, som exempelvis vid skeppsbyggnad, gruvhantering eller på byggplatser.

Den lätta Beta 90 FreshAir-hjälmen ger ett förbättrat skydd för ögon, ansikte och lungor och skyddar mot föroreningar vid svetsning och slipning.

Båda kan även kombineras med en filterenhet som eliminerar all skadlig svetsrök och dammföroreningar samtidigt som svetsglaset inte immar igen.

Publicerad
2013-05-30
Bilder
Kemppi har under våren lanserat två nya friskluftshjälmar som ska underlätta vid svetsningsarbete.
Kemppi har under våren lanserat två nya friskluftshjälmar som ska underlätta vid svetsningsarbete.