Utställarnyhet FORCE Technology

Ny film - Kvalitetssäkring vid svetsning enligt ISO 3834

Se FORCEs nya film om ISO 3834, som beskriver kvalitetskrav för tillverkning av svetsade produkter och konstruktioner. ISO 3834 ingår i regelverk för byggbranschen (EN 1090), tryckbärande anordningar (PED), Trafikverket (BVS 524.20) och inom kärnkraften. Standarden ISO 3834 utgör grunden för detta och anger kvalitetskrav för tillverkning av svetsade produkter och konstruktioner.

Det finns mer än trettio standarder som kräver ISO 3834. Många företag väljer att certifiera sig enligt ISO 3834, vilket betyder att ett certifieringsorgan gör en värdering och dokumentation av att standardens krav är uppfyllda och efterlevs. Andra väljer att endast leva efter standarden utan certifiering.

Filmen är på 2x15 minuter cirka och ger dig en presentation av de viktigaste delarna i ISO 3834. Presentatör är Thomas Korff.

Publicerad
2013-12-21