Minskad risk för svetsdefekter med rätt skärmetod

Valet av termisk skärmetod för att bearbeta metalliska material är en process som kräver eftertanke. Toleranser, snittkvalitet, skärekonomi och automatisering är en del av alla faktorer som påverkar det slutgiltiga valet. Det säger Bo Williamsson, applikationsansvarig på AGA, som på Elmia Svets och Fogningsteknik ska prata om hur man ska tänka i valet av skärprocess, speciellt när det kommer till höghållfast stål.

Valet av skärmetod står ofta mellan laser, plasma- och gasskärning. Varje metod har sina specifika egenskaper som kan utnyttjas för ett optimalt resultat. En del material kräver även förvärmning före skärning, ett exempel är höghållfasta stål som ska skäras med plasma eller gas. Det säger Bo Williamsson, som under mässan kommer att hålla ett föredrag om gasanvändning vid industriell skärning.
– Vi känner att det finns ett behov av att informera användare om vad som gäller kring skärning. Det kommer även att finnas ståltillverkare på plats som ger oss en översikt av vilka olika stål som finns tillgängliga på marknaden och vilka krav som gäller vid skärning av var och en.

Bo Williamsson menar att det inte bara handlar om att välja rätt skärmetod, minst lika viktigt är det med rätt förberedelser. En del ståltyper kräver till exempel förvärmning, medan andra i vissa fall även kräver efterbehandling.
– Beroende på stålets hållfasthet och tjocklek krävs ibland att man förvärmer stålet till en viss temperatur för att undvika sprickor i snittytorna vid skärning. Om man avstår från detta ökar risken för skärdefekter, vilket kan leda till bristande hållfasthet vid tillverkning av svetsade stålkonstruktioner, säger Bo Williamsson.

Graden av förvärmning varierar beroende på material, det kan vara allt från rumstemperatur upp till 400 grader.
– Vi vill uppmärksamma detta och informera om de olika skärmetodernas egenskaper, kopplat till valet av material, säger Bo Williamsson.

Publicerad
2014-04-03