Lyckade fogningsdagar i Sundsvall

Den 16-17 april arrangerade Svetskommissionen Fogningsdagarna. Här samlades branschen för att diskutera nyheter, aktuella frågeställningar samt utbyta erfarenheter och kunskap. Det hölls seminarier om allt ifrån det aktuella forskningsläget i branschen till svetssimulering, automatisering och naturligtvis ett föredrag om arbetet med Sundsvallsbron. 

Force Technology AB ansvarade för den oförstörande provningen och kontroll av svetsningen på bron som invigdes den 18 december i fjol efter drygt fyra års arbete.
– Den huvudsakliga tekniken som vi arbetade med var ultraljudsprovning och väldigt mycket magnetpulverprovning. Enligt det nya regelverket EN1090-2 var kontrollprovningarna mer omfattande. Vi har följt färdiga kontrollplaner vilket innebar hög provningsomfattning på all svetsning, säger Lars Dahlgren, projektledare.

Sundsvallsbron är en stor svetsad stålkonstruktion där tillverkning sker hos leverantören och på plats i Sundsvall. Projektet är internationellt och det var i princip bara Force Technology AB som var från Sverige.

Vilka var utmaningarna med projektet?
– Dels volymen att det var så mycket provning men också att det var ett internationellt projekt. Vår huvuduppdragsgivare var från Tyskland och det var en del språkutmaningar, avslutar Lars Dahlgren.

Publicerad
2015-05-21
Bilder
Sundsvallsbron. Foto: Torbjörn Bergkvist
Sundsvallsbron. Foto: Torbjörn Bergkvist