Lim allt populärare som fogningsteknik

Allt fler använder lim som fogningsteknik. G A Lindberg ChemTech har tagit fasta på det. På Elmia Svets och Fogningsteknik presenterar företaget flera nya produkter inom området.

Under Elmia Svets och Fogningsteknik kommer G A Lindberg ChemTech att visa upp Dow Corning EA-7100.

– Det är inte bara flygindustrin som drar nytta av fördelarna med lim som fogningsmetod. Det blir ständigt mer välkänt och spritt, säger Mikael Chang, marknadskoordinator på G A Lindberg. 

Låg vikt, energibesparing, miljötänk, effektivisering, ekonomi och konkurrenskraft. Utmaningarna för industrin är många, liksom drivkrafterna. G A Lindberg menar att användningen av lim som fogningsteknik är ett utmärkt sätt att möta framtiden. 

– Lim gör det möjligt att dra nytta av olika materialkombinationer och det senaste i materialutveckling. Det ger betydande förutsättningar för riktig konstruktionsoptimering och samtidigt en ordentlig materialvalsoptimering. Det gör att företag som på ett genomtänkt sätt använder lim i sina konstruktioner ofta vinner stora konkurrensfördelar jämfört med sina konkurrenter, säger Mikael Chang. 

Den senaste tiden har det blivit ett ökat fokus på såväl miljö i stort som arbetsmiljö specifikt. Något som även märks i G A Lindbergs nya produkter.

– Det kommer nya lim som är snällare mot oss och vår omgivning. Dessutom gör vi mycket med olika utrustningar för att skydda limoperatören mot till exempel allergi och inte minst skapa bättre ergonomi. Få vet vilken enorm skillnad det är att jobba en hel dag med riktig limpistol, säger Mikael Chang. 

På Elmia Svets och Fogningsteknik kommer G A Lindberg bland annat visa upp nya Merbenit E20, som har halva densiteten – och därmed vikten – jämfört med liknande lim och tätningsmedel. E20 är dessutom termiskt isolerande. 

Dow Corning EA-7100 är en annan ny produkt som spar energi på det viset att den kan härdas vid lägre temperatur och på kortare tid än tidigare liknande lim. Dow Corning EA-7100 kan också limma normalt svårlimmade material, som ofta är relativt billiga, vilket är kostnadsbesparande.

– Vi är fulla av förväntan inför årets Elmia Svets och Fogningsteknik. Svets och lim har mycket gemensamt och vi hade många intressanta diskussioner förra gången, samtidigt som vi för möjlighet att hjälpa människor från många olika branscher, säger Mikael Chang. 

http://www.galindberg.se/chemtech/nyhet/elmia-svets-och-fogning

Publicerad
2016-05-02
Bilder
Under Elmia Svets och Fogningsteknik kommer G A Lindberg ChemTech att visa upp Dow Corning EA-7100.
Under Elmia Svets och Fogningsteknik kommer G A Lindberg ChemTech att visa upp Dow Corning EA-7100.