Laserkamera för ökad noggrannhet

Robotsvetsning ökar allt mer. Och med en integrerad laserkamera ökar noggrannheten, menar Peder Edholm, vd på Igm Nordic.

– Det finns bra potential att hitta besparingar genom att använda en sådan här produkt, säger han.

Peder Edholm på Igm Nordic menar att det finns mycket pengar att tjäna på att integrera en laserkamera i robotsvetsningen.

Igm Nordic är en nischad leverantör som jobbar mycket med stora och tunga detaljer. Under våren fick företaget en order från norska oljeindustrin om att svetsa detaljer till oljeplattformar. Ett perfekt tillfälle att använda sig av en laserkamera, menar Peder Edholm.

– När det handlar om en variation på plus/minus tio procent kommer fördelarna med att använda ett visionverktyg. Man sparar både material och svetstid. Använder man inte kamera får man överfylla fogen, vilket både tar tid och kostar pengar, säger Peder Edholm. 

Företagets senaste laserkamera Icam är monterad på robotens handled. Där mäter kameran svetsfogens position och volym och justerar därefter robotrörelsen och svetsparameterna.

– Med kamera får roboten ett verktyg som läser av verkligheten och anpassar svetsparametrar. Det minskar också kravet på snäva toleranser i fogberedning, vilket också kapar kostnader, säger Peder Edholm. 

Igm Nordic har varit en trogen deltagare på Elmia Svets och Fogningsteknik och kommer även i år att satsa hårt på mässan.

– Det är ett bra forum att synas på, och de tidigare mässorna har varit väldigt lyckosamma för oss, säger Peder Edholm. 

Det faktum att Elmia Svets och Fogningsteknik går parallellt med de tre industrimässorna Elmia Automation, Elmia Plåt och Elmia Verktygsmaskiner gör årets evenemang ännu mer intressant, menar Peder Edholm. 

– Det finns synergier mellan mässorna och det drar dit fler besökare. Det finns mängder av utbud och många seminarier, vilket gör att det är värdefullt att besöka även som kunskapsinhämtare. Det borde vara ett forum dit man skickar sin personal för att samla inspiration och utmana dem. 

Publicerad
2016-05-02
Bilder
Peder Edholm på Igm Nordic menar att det finns mycket pengar att tjäna på att integrera en laserkamera i robotsvetsningen.
Peder Edholm på Igm Nordic menar att det finns mycket pengar att tjäna på att integrera en laserkamera i robotsvetsningen.