Goda framtidsutsikter för jobb inom svetsindustrin

Det råder brist på kompetent arbetskraft i svetsindustrin. Det är ett ämne som kommer att tas upp på Elmia Svets och Fogningsteknik.

Patrik Pettersson, som arbetar som IWE (International Welding Engineer) på Imtech VS-teknik AB

– Vi behöver höja vår kompetens för att vara konkurrenskraftiga, säger PatrikPettersson, som arbetar som IWE (International Welding Engineer) på Imtech VS-teknik AB och är högst svetsansvarig för 60 filialer runt om i landet. 

På ett seminarium under Elmia Svets och Fogningsteknik pratar han om vikten av att utbilda svetsansvariga – så kallade IWS:are. 

– Vi kommer framför allt att beröra vad en IWS:are jobbar med, vilket ansvar man har och vilken styrning man ska ha från företaget. Men också hur man ska göra från kontraktsgenomgång till avslut, samt vad en svetsare både bör och ska kunna, säger Patrik Pettersson och hoppas att det ska inspirera både svetsare och företag att utvecklas. 

Som svetsansvarig eller svetskoordinator säkerställer man att svetsaren har de rätta kunskaperna för uppdragen. Man måste också kunna garantera att man kan uppfylla alla krav om en kund kommer in med en förfrågan och vara med vid kontraktsgenomgången. 

Stort ansvar, men också en stor möjlighet, menar Patrik Pettersson.

– Att utbilda sig till IWS:are är världens chans att utveckla både sig själv och företaget, säger han. 

På seminariet kommer även Erik Skoglund, som arbetar som IWS:are, att prata om sina erfarenheter och vilka problemställningar rollen har fört med sig. 

Seminariet kan också ses som en mötesplats för IWS:are, inom olika typer av verksamheter, med möjlighet till idéutbyten och diskussioner om rollen.

Dessutom presenterar Svetskommissionens vd, Mathias Lundin, sina tankar om svetsansvar och IWS. 

Hela seminarieprogrammet för Elmia Svets och Fogningsteknik finns här

Anmäl dig till seminariet här.

Publicerad
2016-04-05
Bilder
Patrik Pettersson, som arbetar som IWE (International Welding Engineer) på Imtech VS-teknik AB
Patrik Pettersson, som arbetar som IWE (International Welding Engineer) på Imtech VS-teknik AB