Efter lagändringen: ”Fortfarande en del som inte har certifierat sig”

I somras blev EN 1090-1 obligatoriskt, men fortfarande har inte alla företag certifierat sig. Upptäcks detta riskerar tillverkaren försäljningsförbud.
– Vi har för avsikt att genomföra en planerad kontroll under nästa år, säger Ieva Kisieliute, jurist på Boverket.

Sedan den 1 juli krävs att verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar byggprodukter, som bärande komponenter och byggsatser av stål eller aluminium, till en byggarbetsplats ska vara certifierade enligt EN 1090-1. Certifierad tillverkningskontroll är nödvändigt för att man ska kunna prestandadeklarera och CE-märka sådana produkter.
– De flesta företag förstår vad som gäller, men det finns fortfarande företag som inte har certifierat sig. Det är viktigt att påpeka att det är olagligt att tillhandahålla EN 1090-1-produkter utan att vara certifierad. Samexistensperioden är slut, även om vissa hade velat ha en förlängning, säger Ieva Kisieliute.

Hur har företagen upplevt certifieringen?
– Det har varit väldigt positiva reaktioner. Certifieringen innebär att företagen får mer uppsyn över rutiner och ökad trygghet, säger Ieva Kisieliute.
– Det är några av de mindre företagen som inte riktigt har varit med på banan, i och med att certifieringen kostar en del pengar.

Evert Larsson är vice vd och chefsrevisor på certifieringsorganet A3cert och han har märkt av ett hårt tryck av företag som har velat bli certifierade under sommaren och hösten. Men han menar, liksom Ieva Kisieliute, att det fortfarande finns ett stort mörkertal.
– Idag har Sverige runt 250 certifierade bolag, men vi tror att tre–fyra gånger så många borde vara det. Anledningen är helt enkelt att många började för sent med certifieringsarbetet. Ett stort problem vi har upptäckt är att det finns en bristvara på svetsansvariga ute bland företagen, vilket krävs i EN 1090-1, säger Evert Larsson.

Under 2015 planerar Boverket en marknadskontroll. Upptäcker de då att en byggprodukt inte uppfyller kraven för byggproduktförordningen ska de kräva att den berörda ekonomiska aktören vidtar korrigerande åtgärder eller slutar sälja produkten. I yttersta fall kan återkallelse från kund bli aktuellt liksom rivning av byggnad om inte byggnadsnämnd och kontrollansvariga godkänner byggnaden.  

Publicerad
2014-10-01
Bilder