EN 1090 – ny certifiering från 1 juli 2014

Den 1 juli 2014 träder standarden EN 1090 i kraft. Många företag har dock fortfarande inte certifierat sig.
– Det viktigaste är att de har satt i gång processen och är inne i systemet, säger Ieva Kisieliute, jurist på Boverket, som var med på ett seminarium om EN 1090 på Elmia Svets och Fogningsteknik.

EN 1090 är en konsekvens av att EU:s byggproduktförordning för ett par år sedan ersatte byggproduktdirektivet. Byggproduktförordningen, som kom till för att underlätta handel med byggprodukter inom EU-länderna samt Norge, Schweiz och Turkiet, innebar att byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard sedan 1 juli 2013 måste ha en CE-märkning och en prestandadeklaration.

Exakt ett år senare, 1 juli 2014, blir det även obligatoriskt för verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar byggprodukter – bärande komponenter och byggsatser av stål – till en byggarbetsplats att vara certifierade enligt EN 1090.

Under det senaste halvåret har det kommit in många frågor till Boverket till följd av att certifieringen ska införas.
– Vi har ingen statistik, men med tanke på hur mycket frågor som kommer in tyder det på att väldigt många håller på just nu. Sedan kanske inte alla blir klara till 1 juli, men huvudsaken är att de är i gång, säger Ieva Kisieliute.

EN 1090 är oberoende av företagens storlek, vilket innebär att kraven är desamma oavsett om det är ett mikroföretag eller ett större företag. Däremot kan inte legotillverkare certifieras, om de inte själva tillhandahåller produkter på marknaden under eget namn eller varumärke. Något som det har uppstått en del missförstånd kring, enligt Ieva Kisieliute.
– Det är tillverkaren som även har ansvaret för att legotillverkaren har den nödvändiga styrningen av tillverkningsprocessen, säger hon.

Om Boverket vid en marknadskontroll upptäcker att en byggprodukt inte uppfyller kraven för byggproduktförordningen ska de kräva att den berörda ekonomiska aktören justerar produkten eller drar tillbaka den från marknaden. I yttersta fall kan också återkallelse från slutkund bli aktuellt.

Publicerad
2014-05-08
Bilder
Ieva Kisieliute, jurist på Boverket, föreläste om EN 1090 på Elmia Svets och Fogningsteknik under torsdagen.