Bättre utbildning nödvändigt för svetsbranschen

Bättre utbildning och att kvalitetsfrågor förs upp på ledningsnivå. Det är två nyckelfrågor som ska föra svetsbranschen framåt, enligt Svetskommissionen.
– Det är viktigt att ta vara på all kvalitet. Rätt person ska vara på rätt plats, säger Pia Borg, tekniksekreterare och kursansvarig på Svetskommissionen.

Ungefär en tredjedel av Sveriges BNP har svetsrelaterat innehåll och över 250 000 svenskar arbetar med svetsning i någon form. Svetsbranschen mår bra, menar Pia Borg, men det finns också områden där det finns stor utvecklingspotential.

Svetskommissionen har framför allt pekat ut utbildning och kompetensutnyttjande som två prioriterade områden.
– Många företag använder inte alltid kompetensen som finns på rätt sätt. Rätt person ska vara rätt plats och det ska vara ordning och reda, säger Pia Borg.

Samtidigt arbetar Svetskommissionen mycket med nätverkande. Att skapa olika plattformar för att se till att hela industrin möts för att i sin tur driva branschen framåt.

– Erfarenhetsutbytet företagen emellan spelar en otroligt viktig roll för att branschen ska utvecklas.

En del i nätverkandet är Elmia Svets och Fogningsteknik, Sveriges enda renodlade svetsmässa.

– Det behövs en samlingsplats för svetsning där man får mötas ansikte mot ansikte. Det är inte minst viktigt i och med den digitala tidsålder vi lever i. Dessutom spelar så klart affärerna stor roll. Man kanske inte avslutar alla affärer här, men man inleder dem.

Under Elmia Svets och Fogningsteknik har Svetskommissionen haft en posterutställning i montern, där man har visat upp 16 forskningsprojekt inom fogningsområdet från de största forskningsutförarna.

– Vi vill lyfta fram hur mycket forskning det trots allt görs i landet inom området och vad som är aktuellt just nu. Utställningen har visat upp alltifrån forskning om arbetsmiljöfrågor, produktionsfrågor till laserforskning, säger Pia Borg.

Publicerad
2014-05-09
Bilder
Pia Borg är tekniksekreterare och kursansvarig på Svetskommissionen.