Utställarnyhet Svenska Elektrod

Bågsprutning med rörtråd

Låter processen bekant? Det är inte många som har provat eller ens vet att den finns, men på senare år så har marknaden och intresset för bågsprutning återigen ökat.

En av de som tar fram produkter och nu även kompletta lösningar för kunderna på detta område är Corodur Fulldraht Gmbh. På Essen mässan lanserade man ett flertal nya rörtrådar speciellt avpassade för att kunna ljubågssprutas med bästa resultat samt ett digert sortiment av applikationer och kunnande.

Var kan man då använda denna process och få de fördelar som den har?

Processen används normalt antingen för att ge ett korrosionsskydd alternativt för att ge ett slitageskydd på befintliga komponenter. Fördelarna som kan påvisas jämfört med svetsningen är god lönsamhet samt en snabb och högproduktiva processen med minimal uppblandningen av grundmaterialet. Det skall även sägas att det går att lägga på tunnare komponenter då värmepåverkan blir mindre.

Vill man diskutera detta så kommer spetskompetens från Corodur att finnas i Svenska Elektrods monter på Elmia Svets.

Publicerad
2013-11-25
Bilder