Svetskommissionen:

”Anställ IW-svetsare”

Det kan bli brist på svetsare om inte branschen fortsätter att jobba aktivt för att rekrytera fler ungdomar. Svetskommissionen uppmanar därför industrin att anställa IW-svetsare.
– Dels får du högre kompetens, dels bidrar du till att öka intresset att gå svetsutbildningar, menar Mathias Lundin, vd för Svetskommissionen.

IW-svetsare innebär att eleven följt en internationell kursplan och genomgått teoretiska och praktiska prov innan den får sitt diplom.
– Jag vill göra företag uppmärksam värdet av svetsare med diplom. Rätt utbildad personal ger stora vinster för företaget, inte minst med en kortare startsträcka in i produktion och med större utvecklingsmöjligheter. Svetsning är en nyckelprocess och har stort värde för företag som satsar på kompetensen, säger Mathias Lundin.

Bristen på kompetent personal är många gånger ett hot mot företags tillväxt. Svetsare är inget undantag och det utbildas idag för få svetsare i förhållande till behovet. Svetskommissionen jobbar intensivt för att få fler att välja yrket, bland annat genom att stärka svetsutbildningens innehåll och position. Mathias Lundin, vd på Svetskommissionen, vill samtidigt uppmana företag att, när de anställer svetsare, välja de som utbildat sig till IW-svetsare.
– En svetsare är inte bara en svetsare. Väljer du IW-svetsare gynnar det i slutänden branschen tillgång till välutbildade svetsare. Blir dessa svetsare attraktiva, ger det drivkraft för elever att gå dessa utbildningar och för skolor att erbjuda dessa utbildningar, menar Mathias Lundin.

IW-svetsare har funnits sedan 1997, och i samband med gymnasiereformen 2011 som läroplanen för yrkesutbildning i gymnasieskolan. Det finns ett 60-tal IW-utbildare i Sverige, varav större delen är gymnasieskolor.

Publicerad
2014-01-31
Bilder