Elmia Subcontractor 2013

Alla pekar uppåt inför 2014

Under tisdagen presenterade de tre branschorganisationerna Teknikföretagen, Sinf och FKG sina prognoser för 2014. Och det ser ljust ut.
– Det har varit trögt över lag i alla branscher, men nu börjar det gå åt rätt håll, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Även om de tre organisationerna representerar olika delar av industrin så pekar deras siffror åt samma håll. Enligt FKG ser 89 procent av underleverantörerna till fordonsindustrin positivt eller mycket positivt på den närmaste framtiden. Teknikföretagens medlemmar räknar med en produktionsökning på 4 procent under 2014. Och 45 procent av underleverantörerna i Sinf:s barometer bedömer att orderingången ökar redan under fjärde kvartalet i år.
– Det här är nog den mest glädjande förändring jag har upplevt. 71 procent av företagen budgeterar för en omsättningsökning för 2014. Motsvarande siffra för ett år sedan var 40 procent, säger Sinf:s vd Anders Ekdahl.

Teknikföretagen räknar med fortsatt ökad produktion i bil- och transportmedelsindustrin, men också en högre produktionsnivå i maskinindustrin och för metallvaruföretagen.
– Prognosen utgår från att situationen i teknikindustrin i Europa, och inte minst i Tyskland, förbättras. Tillsammans med en fortsatt tillväxt för industrin ibland annat USA och Kina innebär det en ökad efterfrågan för industrin i Sverige, säger Anders Rune.

Vad är det då som krävs för att nå framgång framöver?
– Go global! De svenska leverantörerna måste bli bättre på att följa sina kunder ut på den globala marknaden. Detta är en riktig utmaning, särskilt för den fjärdedel av leverantörerna till fordonsindustrin som anser att de har ganska eller mycket dåliga förutsättningar för detta, säger FKG:s vd Fredrik Sidahl.

"Var flexibel" är ett råd som både Anders Rune och Anders Ekdahl vill ge.
– Ibland tror jag att man ska tänka att om man ska lyckas ska man göra som man normalt sett inte gör, säger Ekdahl, och får medhåll av Rune.
– Idag behöver man egentligen inte fundera så mycket över vad som kommer att hända framöver, man måste bara vara beredd vad som än händer. För konjunkturen kommer att fortsätta svänga.

Publicerad
2013-11-12
Bilder
2014 kommer att bli ett bättre år. Det var Anders Rune, Teknikföretagen, Anders Ekdahl, Sinf och Fredrik Sidahl, FKG överens om, när de presenterade sina prognoser inför nästa år på Elmia Subcontractor.
2014 kommer att bli ett bättre år. Det var Anders Rune, Teknikföretagen, Anders Ekdahl, Sinf och Fredrik Sidahl, FKG överens om, när de presenterade sina prognoser inför nästa år på Elmia Subcontractor.