Axson Teknik AB

Weldfinder

Software-turbo
Sökavstånd på 420 mm
Användarvänlig mjukvara
TCP-skapare
TCP-uppdaterare
Automatisk riktning av laser
Helt inkapslat laserhuvud
Användarvänlig mjukvara till lasersökning
Ibland glöms användarna bort. Vår ambition är att lasersökning ska
vara enkelt, därför har vi även gjort användarmjukvara.
Mjukvaran innefattar 1D-, 2D- & 3D-sökning samt detaljdetektion.

Software-turbo (Patentsökt)
Flytande omslagspositioner i sensorn möjliggör snabbare sökningssekvens
med minimalt antal robotförflyttningar. Här har vi maximalt utnyttjat robotens
styrsystem och lasersensorn. Därmed har vi kunnat halvera tiden för
söksekvensen.

TCP-uppdatering (Patentsökt)
Vid kollision kommer laserns TCP att korrigeras automatiskt.
Funktionen kan köras sekventiellt i programflödet alternativt manuellt.
Nu slipper man att justera lasern med någon produktionstimme som förlust
eller i värsta fall programmera om hela programmet.

Setup-baserat system (Patentsökt)
Minskar tiden för installation. Dessutom skapas och mäts laserns TCP ut
helt automatiskt med största möjliga precision.

Automatisk uppdatering av sökpositioner (Patentsökt)
Startpositioner och referenspositioner vid sökning uppdateras med automatik
vid programmering. Detta ökar noggrannheten och enkelheten avsevärt.

Riktning av laser (Patentsökt)
Laserriktning mot tilltänkt sökyta ska alltid vara 90 grader, detta har tidigare
inneburit ca. 5-10 minuters riktning, innan sökning kunnat programmeras.
Vi har därför gjort en funktion, som gör jobbet åt Er på ett par sekunder.

Konstruktion
De flesta delarna av konstruktionen är gjorda i aluminium, vilket gör att
vikten blir minimal samtidigt som enheten blir robust.
Sökavståndet
Standoff-värde på över 400 mm!!!
Tidigare var lasern alltid i vägen vid svetsning.

Helt inkapslat laserhuvud
Detta innebär att smuts/sprut inte förorenar linsen till lasersensorn.
Endast under sökning öppnas luckan till sensorenheten.

Standardinfästning för laserhuvudet
Infästningen till laserhuvudet fästs mot standardanslutning till brytfästet.
Därmed behöver inte svetsprogrammen omprogrammeras vid montering
av laserenheten. Dessutom skyddar brytfästet även lasern.

Signallampa för höjdjustering
Signallampan tänds på referensstationen, när rätt sökhöjd uppnåtts vid
programmering. Höjdjusteringen för startpositionen blir avsevärt enklare.

http://axson.se
Publicerad
2016-04-11
Bilder