Kemppi

Snabb och högkvalitativ TIG-orbitalsvetsning

Kemppis A7 TIG Orbital System 150 är en professionell lösning för mekaniserad flerlagers TIG-svetsning av rör med en ytterdiameter på 6–150 mm. Det här är en lösning som passar för processindustrier inom branscher som livsmedel och läkemedel.
A7 TIG Orbital System 150 består av en styrenhet med integrerad strömkälla och ett slutet svetshuvud. Svetshuvudet är vattenkylt vilket möjliggör hög intermittens och effektivare svetsning.

Styrenheten har en tydlig färgdisplay och ett intuitivt grafiskt användargränssnitt med lättanvända menyer. Den innehåller också funktionen Autoprogram, som innebär markant mindre tid för inställning av svetsparametrar. Operatören behöver bara ange tre indata: rörets material, diameter och väggtjocklek. Systemet beräknar automatiskt de optimala svetsparametrarna och är därefter klart för svetsning. Autoprogram kan också användas för att snabbt skapa preliminära svetsprocedurspecifikationer.

http://www.kemppi.com
Publicerad
2016-04-25
Bilder