Exportreform

Ökad utmattningshållfasthet i svetsfogar

En ny metod har utvecklats för att öka utmattningshållfastheten i svetsfogar, Ultrasonic Needle Peening, UNP av vår franske leverantör Sonats.
Tekniken har använts bl a för att öka utmattningsgränsen hos kritiska svetsfogar på vindkraftverk (narceller), för att öka livslängden hos kritiska svetsfogar på frontlastares lyftarmar och för att hindra uppkomst av sprickor hos svetstår på Washington Bridge i New York.

UNP bidrar till:
• ökad livslängd
• ökad utmattningsgräns
UNP tillåter:
• minskad fog-tjocklek vid konstruktion
UNP minskar eller kompenserar för:
• formförändringar som uppstår vid svetsning.

Utrustningen består av:
• En central enhet som genererar en elektrisk signal med en frekvens av 20 000 Hz
• Ett handverktyg (i bilden nedan till höger) med en akustisk konstruktion som omvandlar den elektriska signalen till ultraljudsvibrationer förstärka av en sonotrod
• Nålen får sin energi från den vibrerande sonotrodens yta

SONATS StressVoyager® UNP System

UNP-tekniken demonstreras i Exportreforms monter C01:16 på Elmia Svets och Fogningsteknik.

http://www.exportreform.se/
Publicerad
2016-04-19
Bilder