Saint-Gobain Abrasives

Ny navrondell ger högre komfort och snabbare avverkning

På Elmia Svets & Fogningsteknik 2016 lanserar Norton en ny navrondell som ger högre komfort för operatören och snabbare avverkning. Den nya navrondellen, som har beteckningen Quantum3, uppges även ge mindre vibrationer enligt tillverkaren.
Nortons nya navrondell är tillverkad med ett nytt Quantum3-slipmedel som i kombination med ett kraftigare bindemedel ger högre avverkningshastighet och längre livslängd i kombination högre komfort för operatören. Tester har enligt tillverkaren visat att en Quantum3 navrondell avverkar upp till 70 % mer material än andra navrondeller med keramiskt slipmedel. Den längre livslängden medför även färre avbrottstider för rondellbyten och mindre avfall då färre rondeller förbrukas. Norton Quantum3 har också lägre vibrationsnivå som i kombination med att slipningen kan utföras med lägre arbetstryck gör arbetet bekvämare för operatören.

Norton Quantum3 navrondeller är avsedda för användning i vinkelslipmaskin för slipning av kolstål, höglegerade kromlegeringar, rostfritt och andra hårda legeringar. Sortimentet omfattar navrondeller med 7 mm tjocklek i diametrarna 115, 125, 150, 180 och 230 mm. Norton Quantum3 är s.k. järnfri, dvs. innehållet av järn, klor och svavel är mindre än 0,1 % vilket eliminerar risken för föroreningar på arbetsstycket.

”Tack vare den speciella slip- och bindemedelssammansättningen blir vibrationsnivån lägre och arbetet mycket bekvämare för operatören samtidigt som slipningen går mycket snabbare vilket ger lägre total slipkostnad” säger Jonas Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.

Norton finns i monter C03:18.

http://www.saint-gobain-abrasives.com/sv-sv
Publicerad
2016-04-04
Bilder
Dokument