Kemppi

Mekanisering kombinerad med avancerad svetsteknik

Kemppis nya A5 MIG Rail System 2500 är en komplett svetsmekaniseringsutrustning konstruerad för svetsning i alla lägen.
A5 MIG Rail System 2500 innehåller en svetstraktor med integrerad pendlingsenhet, en fjärrkontroll och en aluminiumskena som traktorn körs på.

Uppgradering från manuell till mekaniserad svetsning innebär en markant förbättring av kvaliteten och produktiviteten tack vare ökad svetshastighet samt bättre intermittens och insvetstal. För svetsaren innebär det bättre ergonomi och minskad exponering för skadlig strålning och svetsrök.

A5 MIG Rail System 2500 är ett utmärkt val när du uppgraderar från manuell till mekaniserad svetsning. Det gäller särskilt för enklare svetsjobb, där manuell svetsning inte kommer i närheten av svetstraktorns hastighet, som kan vara upp till 150 cm/min. Ihop med Wise-mjukvaruprodukterna och deras stora fördelar innebär det här systemet ett stort steg framåt för produktiviteten.

http://www.kemppi.com
Publicerad
2016-04-07
Bilder