voestalpine Böhler Welding

International Welding Specialist (IWS)

Välkommen till höstens IWS kurs hos voestalpine Böhler Welding Nordic AB i Avesta
Svetsspecialistutbildningen omfattar 298 lektionstimmar fördelade på sex kursveckor.

Höstens kurs startar måndag den 12:e september.

Utbildningen sker i moduler som avslutas med genomgång och sammanfattning.

Mellanliggande veckor ägnas åt självstudier varvid lärarna står till förfogande per telefon under vissa tider.

Utbildningen är indelad i följande fyra moduler:

1. Svetsmetoder och utrustning
2. Material och deras beteende vid svetsning
3. Hållfasthet och utformning
4. Tillverkning och applikationer

Anmälan med intyg enligt inträdeskraven skall vara kursanordnaren tillhanda senast den 2:a september 2016:

IWS-utbildningen
voestalpine Böhler Welding Nordic AB Modellvägen 2
774 41 Avesta

Frågor besvaras av:

Lars-Åke Bylund 0226-857 25, 070-348 1726
Email lars-ake.bylund@voestalpine.com

http://www.voestalpine.com/welding/se/nordic/Kunskap/Kursverksamhet
Publicerad
2016-05-10
Bilder