Svetsansvarig i Sverige AB

Avtal med Veldi AB gällande IWS-utbildningar

Svetsansvarig i Sverige AB har tecknat ett samarbetsavtal med Veldi AB gällande IWS-utbildningar i Jönköping. Detta är ett steg för att komma närmare kursdeltagarna.
Veldi Kompetens väljer Svetsansvarig.se

Veldi kompetens AB ger Svetsansvarig.se förtroendeuppdraget att bedriva IWS-utbildning i Jönköping med start under hösten 2016. Utbildningen kommer hållas i Veldis lokaler och Veldi ansvarar för de praktiska delarna av utbildningen.

- Samarbetsavtalet gör att vi utökar geografiskt och kan erbjuda vår efterfrågade IWS-utbildning till fler regioner säger Björn Lindhe, vd på Svetsansvarig.se.
- Vår plan var att under 2016 hitta en utbildningspartner i Småland som kompletterar Svetsansvarig.ses kompetens för att kunna erbjuda en högkvalitativ utbildning och precis det har vi hittat hos Veldi fortsätter Lindhe. I och med detta kan utbildningens praktiska och teoretiska del erbjudas under samma tak i Jönköping.

Lalith Eklöf på Veldi:
- Vi har en stor efterfrågan från personer och företag som önskar kompetensutveckla till Svetsspecialister – IWS. Många finns i Jönköpingsregionen och närliggande regioner och detta gör att den som skall gå utbildningen inte behöver åka lika långt för att gå utbildningen hos Svetsansvarig.se.
-Fördelen med att vara närmare hemmet är att dessa personer slipper restid och hotellkostnader för utbildningar längre bort..

Utbildningsstart i september
Första utbildningen i Jönköping startar i september 2016 och antalet deltagare är begränsat till 12st. Lalith Eklöf utlovar att de kommer jobba hårt för att ha de bästa lärarna och i utbildningen ingår väletablerade företag som kan förevisa ovanliga svetsmetoder för deltagarna, eftersom detta är en viktig del i utbildningen.

Svetsspecialist – om utbildningen
IWS-Svetsspecialist är en utbildning för den som har ett svetsansvar eller koordinerar svetsarbeten. Företag som är i behov av att IWS-utbildad personal är t.ex. svetsande företag inom stålbyggnation, tryckbärande anordningar samt där kundkrav finns.
Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen, som är den svenska organisationen, för IIW:s (International Institute of Welding) utbildningar i Sverige. IWS-utbildningen är 5 veckor lång och består av 4 stycken moduler (delar). Efter varje modul görs ett teoretiskt prov.

Ansökan har öppnat
Det finns redan nu möjlighet att ansöka om utbildningsplats i september.
För att bli antagen till utbildningen behövs antingen 3 års plåt och svetsutbildning på gymnasiet samt 3 års praktisk erfarenhet alternativt 5 års praktisk erfarenhet av svetsning.
Mer information finns om IWS-utbildningen finns på www.svetsansvarig.se och ansökan kan göras till utbildning@svetsansvarig.se.

http://www.svetsansvarig.se
Publicerad
2016-05-04
Bilder
Dokument