Genano Solutions Ltd

Avlägsnande av svetsrök på familjeföretag

Man märkte skillnaden direkt. - Nu försvinner den typiska lukten vid svetsning omedelbart och luften renas snabbare.
Kymen IV-Valmistus provade
först ett luftreningssystem
med fiberfilter.
”Luften kändes fortfarande
’tjock’ och kunde inte
ledas tillbaka in i hallarna”,
säger Virtanen. Därför blev
de tvungna att leda ut den
filtrerade luften utomhus,
vilket ledde till stora ökningar
av uppvärmningskostnader.
2003 läste Virtanen en artikel
om den nya luftreningsmetoden
som utvecklats
av Genano. Han bestämde sig
för att prova ett Genano 1000-aggregat
för avlägsnande av svetsrök i sina
hallar.
”Man märkte skillnaden direkt”, säger
Virtanen. ”Nu försvinner den typiska

http://www.genanosolutions.com
Publicerad
2016-05-11
Dokument