Teman som genomsyrar Elmia Produktionsmässor - dag för dag

Fyra aktuella teman för den svenska tillverkningsindustrin genomsyrar
Elmia Produktionsmässor som helhet och under utvalda dagar får dessa teman extra fokus. Detta lyfts både i scenprogrammet och genom aktiviteter på mässgolvet.

Strålkastarna riktas mot följande teman:

Framtidens produktion

Var står vi idag och hur möter vi framtiden? Hur säkerställer vi en
konkurrenskraftig och smart produktion i Sverige? Brännande ämnen
som artificiell intelligens, digitalisering, IoT, kollaborativ och flexibel
automation och produktion lyfts. Extra fokus på framtidens produktion tisdag 15 maj.

Hållbar produktion och ökad produktivitet

Vad krävs och vad har man att vinna på att producera i Sverige? Hur "matar" man bäst innovationskraften? Diskussioner och aktiviteter
kring hur vi boostar en effektiv, flexibel och spårbar produktion. Fokus på detta under onsdag 16 maj.

Arbetsmiljö och säkerhet

Hur bygger man en bra miljö där människor och robotar ska arbeta tillsammans? Hur skyddar man sin information? Maskin- och personsäkerhet, driftsäkerhet och informationssäkerhet är stora och viktiga frågor som lyfts ur många aspekter och som vi fokuserar på under torsdag 17 maj.

Rekrytering och kompetens

Vilka kompetensbehov väntar i framtiden och hur ska vi locka en ny generation till industrin? Kompetensförsörjningen är redan idag en kritisk fråga. Den lyfts tillsammans med aspekter som rekrytering, integration och kompetensutveckling i diskussioner, föreläsningar och debatter på mässgolvet. Fokus på dessa frågor fredag 18 maj.