14 - 16 nov 2023

Press

Välkommen till Elmia Subcontractor! För ny press önskar vi att ackrediteringen kompletteras med några frågor.

Visa upp din presslegitimation och din ackrediteringsbekräftelse i entrén när du kommer till mässan. Anmäl dig sedan i Elmias Presscenter i Lobby Nord så får du ditt presskort.

Anki Söderström
Anki Söderström
Telefon: +46 36 15 20 90