FKG: Vägvisaren visar på fortsatt stark konjunktur

Optimismen är fortsatt stark i svensk leverantörsindustri. 90 procent av de företag som under maj svarat på FKG:s branschbarometer Vägvisaren uppger ökad eller oförändrad omsättning i Sverige. 60 procent av leverantörerna uppger även att omsättningen kommer att öka utomlands.

Men det finns även utmaningar runt hörnet – den transformering av leverantörsledet som ny fordonsteknik, främst nya drivlinor, ställer krav på. Dessa förändringar förefaller endast ett fåtal leverantörsföretag vara beredda på, enligt Vägvisaren.
– Sammantaget går det bra för svensk leverantörsindustri. Det är ingen hemlighet att de svenska fordonstillverkarna går för högtryck. Andelen företag som tror på en fortsatt omsättningsökning minskar dock jämfört med förra året, säger Yasemin Heper Mårtensson som analyserat enkätsvaren åt FKG.

Enligt enkätsvaren är branschen tämligen stabil sett till antalet sysselsatta. I majutgåvan uppger färre företag att de kommer att nyanställa jämfört med i fjol, utan snarare handlar det om oförändrad personalstyrka och där volymökningar sker genom effektivisering och produktivitetsförbättringar.

Som rörlig fråga i denna Vägvisare ligger frågan om hur pass väl leverantörerna är förberedda inför omställningen från fossilmotorer till el- och/eller bränslecellsfordon.
Enligt enkätsvaren ligger 30 procent av företagen i riskzonen vid detta teknikskifte. Eftersom svensk leverantörsindustri är en betydande världsspelare inom transmission kan detta ha stora konsekvenser.
– För att tydliggöra detta skifte för leverantörsindustrin ingår FKG som en part i EU-projektet TransMission vars syfte är att informera, inspirerar och driva på leverantörsföretagen i denna omställning, säger FKG:s vd, Fredrik Sidahl.

Publicerad
2018-06-10