Tysk satsning ger svenska möjligheter

För att behålla landets konkurrenskraft satsar Tyskland stort på ”Industrie 4.0”. En satsning som samtidigt skapar stora möjligheter för svenska underleverantörer.
– Svenska företag är oerhört uppskattade i Tyskland, sade Timo Kabus från Tysk-Svenska Handelskammaren under seminariet ”Digitalisering och innovationer inom industrin”.

”Industrie 4.0” är namnet på såväl den digitala industriåldern som på Tysklands nationella strategi för att bibehålla internationell konkurrenskraft i framtiden, med 2025 som utgångspunkt. Fokus ligger på digitaliseringens betydelse och just nu pågår implementeringen av strategin under begreppet ”Plattform Industrie 4.0”.

– I Tyskland har digitaliseringen redan satt igång och risken finns att Sverige halkar efter om ni inte hänger på nu. Planera inte för 2025, för då måste ni komma i kapp den tyska marknaden, utan planera för här och nu, sade Timo Kabus.

”Industrie 4.0” och digitaliseringen ses som den absolut största trenden inom tysk industri för närvarande. Det är också en trend som på sikt kan möta de behov på innovativa lösningar, låga priser och snabba leveranser som industrin kräver. På så sätt innebär digitaliseringen även att den lokala konkurrenskraften ökar och Timo Kabus vände sig direkt till de svenska underleverantörerna när han sade:

– Man behöver inte alltid hitta sina nya marknader i till exempel Asien utan det finns närområden som man definitivt inte får glömma bort. Steget till nya möjligheter behöver inte alltid vara speciellt långt.

I gengäld är svenska företag oerhört uppskattade i Tyskland och Timo Kabus lyfte bland annat fram innovationskraften och entreprenörsandan som positiva bitar. Tyska företag vänder sig gärna till svenska underleverantörer för att hitta lösningar som inte finns i hemlandet.

– Det finns otroligt många små företag i Sverige och för att behålla er konkurrenskraft har ni inget annat val än att hitta flexibla lösningar. Jag blir alltid imponerad över de lösningar som ni kan fixa till de tyska företagen, sade Timo Kabus.

Samtidigt är konkurrensen i Tyskland extremt tuff och för att lyckas med en etablering måste varje företag komma väl förberedd.

– Försök att applicera ett tyskt mind set – vi utgår alltid från det värsta möjliga scenariot och agerar sedan utefter det, var rådet från Timo Kabus.

Publicerad
2015-11-13
Bilder
Timo Kabus från Tysk-Svenska Handelskammaren höll seminariet ”Digitalisering och innovationer inom industrin”.
Timo Kabus från Tysk-Svenska Handelskammaren höll seminariet ”Digitalisering och innovationer inom industrin”.