Ökad komplexitet kräver mer samarbete

Tätare samarbete och långsiktiga partnerskap. När det handlar om Internet of Things går det inte att klara av den ökade komplexiteten på egen hand. Det menar Petra Sundström, Director Idea and Innovation Management på Husqvarna Group.

Husqvarna Group är världsledande när det gäller att skapa mervärde för konsumenter tack vare Internet of Things. Tjänsten Husqvarna Connect till den självgående gräsklipparen Husqvarna Automower samt det nya affärsprojektet Battery Box är två tydliga exempel.

Båda visades på IoT-arenan under Elmia Subcontractor 2017.

– Möjligheterna kring uppkopplade produkter med tillhörande tjänst eller tjänster är rent matematiskt närmast oändliga. Data från produkter kan vändas in i automatiserade, optimerade och inspirerande lösningar och funktioner på så många sätt inom områdena skog, trädgård, park och byggindustrin som vi verkar inom, säger Petra Sundström.

En viktig del för Husqvarna Groups framgång har varit att ta fram en IoT-strategi och därefter utgå från den när Internet of Things ska implementeras i produkterna.

– Viktigast med en IoT-strategi har för oss varit att strategiskt prioritera vilka möjligheter vi ska satsa på. Våra tre vitala områden Husqvarna Fleet Management för proffskunder samt Gardena Smart Garden och Husqvarna Connect för konsumentkunder hjälper oss att speca hur våra produkter ska prata data, vilken backend vi behöver samt fokusera på en holistiskt sammanhållen kvalitativ kundupplevelse, säger Petra Sundström.

På IoT-arenan förra året visades produkter från flera branscher där den uppkopplade tekniken använts för att öka kundvärdet. Fokus låg på effektivare processer, mervärde till produkten och nya affärsmodeller.

– Jag tar främst med mig det breda intresse som Elmia Subcontractor visade att dessa frågor har just nu. Tidigare har det mycket handlat om de stora företagen och vad de möjligtvis måste förstå och se över. Men nu när applikationerna är fler, tekniken mer tillgänglig, och inte minst att marknaden kommit igång, så ökar efterfrågan på kompetens och underleverantörers assistans. Det är inte längre möjligt att klara av den ökade komplexitet vi står inför på egen hand, säger Petra Sundström.

Vad tycker du är viktigt hos en leverantör inom Internet of Things?

– Den viktigaste förändringen just nu, i och med den ökade komplexiteten vi står inför är att vi alla förstår att vi måste arbeta tätare tillsammans då mindre givna svar och specifikationer finns att tillgå. I dag handlar det mer om långsiktiga partnerskap som bygger på förtroende och kompetens.

Publicerad
2018-04-13