Smittsäkra ditt mässdeltagande

Det finns goda förutsättningar att skapa smittsäkra mässor, men för att lyckas måste vi arbeta tillsammans. Elmia har det övergripande ansvaret och du som ställer ut ansvarar för att skapa en trygg och säker mötesmiljö i din monter under hela mässan. Vi har därför tagit fram en checklista med viktiga saker att tänka på.

Den svenska pandemibekämpningen vilar på tre grundpelare som innebär att vi ska:

  • Hålla avstånd
  • Ha god handhygien
  • Ha ett personligt skydd

Utgå alltid ifrån dessa tre när du ska bedöma och smittsäkra ditt deltagande. För att du inte ska missa något är det viktigt att du dokumenterar dina säkerhetsåtgärder. 

Till din hjälp har vi tagit fram en checklista.
OBS! Du behöver inte skicka in vad du har gjort utan enbart att du har genomfört eller planerat inför de olika stegen.

 

>>Du hittar checklistan att fylla i här.

 

Senast den 2021-08-10 måste du ha skickat in din bekräftelse på att du har gått igenom checklistan och genomfört eller planerat inför ditt mässdeltagande. Här kan du även se checklistan i pdf-version.

Myndigheternas rekommendationer och regler kan förändras med kort varsel. Gå därför regelbundet igenom och håll dig uppdaterad avseende eventuella förändringar i regelverket.