15 - 17 nov 2022
För utställare

Rekommendationer för smittsäkert mässdeltagande

Det finns goda förutsättningar att skapa smittsäkra mässor, men för att lyckas måste vi arbeta tillsammans. Som arrangör har vi det övergripande ansvaret och du som ställer ut ansvarar för att skapa en trygg och säker mötesmiljö i din monter under hela mässan.

Den svenska pandemibekämpningen vilar på tre grundpelare som innebär att vi ska:

  • Hålla avstånd
  • Ha god handhygien
  • Ha ett personligt skydd

Till din hjälp har vi tagit fram en checklista att ha till hands när du planerar ditt mässdeltagande. Som en påminnelse att göra deltagandet så säkert som möjligt.

 Fastän att restriktionerna har släppts, fortsätter Elmia att agera utefter de säkerhetsåtgärder som tagits fram. Vi rekommenderar att du gör det också.

 

Elmia-Säkra möten-tänk på.jpg