Information till utställare angående framflyttad mässa

Här kan du läsa pressmeddelandet om flytten till 9-12 nov 2021

Vad händer om jag har bokat plats som utställare på Elmia Subcontractor 2020?
Ingångna avtal för Elmia Subcontractor 2020 gäller och flyttas fram till 2021. Grundavgiften flyttas fram och gäller för mässans datum 2021. Bokade utställare erbjuds att kostnadsfritt delta på matchmaking Subcontractor Connect.

Vad händer med min bokning om jag är medutställare?
Vänligen kontakta din samlingsmonterarrangör eller huvudutställare.

Vad händer med min monterplats till Elmia Subcontractor 2021?
Hälsa och säkerhet är av högsta vikt för oss vilket gör att vi ännu inte vet hur våra mässhallar måste anpassas framöver. Vi kommer i största möjliga mån jobba för att ni ska kunna behålla er monterplats till 2021.

Tack för förståelse för den uppkomna situationen. Vi blickar nu framåt mot 2021 och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla utställare och samarbetsparter.

 

För frågor, kontakta:

Birgitta Lundgren
Säljare
Tel: +46 36 15 22 52
Epost: birgitta.lundgren@elmia.se

Johanna Bjurevik
Projektledare
Tel: +46 36 15 22 24
Epost: johanna.bjurevik@elmia.se