15 - 17 nov 2022
För utställare

Mässkatalogen

I mässkatalogen presenteras ditt företag, dina produkter och dina tjänster. Mässkatalogen publiceras på vår hemsida och i appen Elmia Guide.

Katalogpresentationen och produktregistret ingår i grundavgiften. För att katalogen ska bli så komplett och användbar som möjligt är företagspresentation/text obligatoriska för huvudutställare och medutställare! 

Så här registrerar du dina kataloguppgifter:

Som tidigare utställare kan du använda dina historiska uppgifter på respektive beställning. OBS! Måste godkännas och skickas in.

  1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
  2. Gör dina beställningar, genom att välja ”Mina beställningar”.
  3. Under ”Företagspresentation” kontrollerar du att dina företagsuppgifter är korrekta. OBS! Ändringar här slår enbart igenom i mässkatalogen. Fyll även i katalogtext (se förklaring nedan).
  4. ”Medutställare”- Anmäl dina eventuella medutställare. Kostnaden är 3 000 kr per utställande företag och faktureras huvudutställaren vid bokning.
  5. "Produktregistret" fungerar som sökregister för besökarna. Kryssa för de produktområden ditt företag representerar. 

Medutställare, SEK 3 000

- Delar monter med huvudutställare

Kryssa i rutan och anmäl eventuella medutställare (företag som delar monter med huvudutställaren). Som medutställare visas företaget på samma sätt som huvudutställarens. De har möjlighet att fylla i ett produktregister och medutställare.

Katalogtext

Kan innehålla en kortfattad beskrivning av företaget och de produkter och/eller tjänster som visas i montern. Den får innehålla max 600 tecken. Ytterligare text debiteras med SEK 100 exklusive moms per 72 tecken.
För att även nå våra internationella besökare är det viktigt att du också sänder oss uppgifterna på engelska. Det tillkommer ingen extra avgift för denna text, dock max 600 tecken.

Produktregister

Kryssa för de produktområden ditt företag representerar i produktregistret. 

Registrerade produkter är begränsat till maximalt 20 per företag. 

Om du saknar någon produktrubrik kan du ge egna förslag som sedan kommer att ligga till grund för utformningen av nästkommande mässas produktregister.