15 - 17 nov 2022
För utställare

Fakturering

Grundavgift, monterhyra och utställarförsäkring

Faktureras 90 dagar före Mässans första dag och förfaller till betalning senast 60 dagar före Mässans första dag.

Övrig fakturering

100% av värdet för monterinredning enligt Beställning förfaller till betalning 14 dagar före Mässans första dag. Tilläggsbeställningar och delar av Beställningen som ej kan specificeras eller faktureras på förhand faktureras efter Mässans sista dag med betalningsvillkor 20 dagar netto.

Se betalningsvillkor i Allmänna bestämmelser Elmia AB.