15 - 17 nov 2022
För utställare

Vi riktar ljuset mot leverantörsledet

- Med goda ambassadörer för branschen.
För att marknadsföra Elmia Subcontractor lyfter vi fram det mest värdefulla mässan har att erbjuda: våra utställare.

jan_fabrik1.jpg

Underleverantörerna är ryggraden inom den svenska tillverkningsindustrin, med en enorm expertis och skarpa lösningar för framtiden. 

För att belysa detta – och sätta ansikte på industrin – utser Elmia Subcontractor varje år ambassadörer för mässan. Leverantörer och utställare i framkant med spetskompetens inom olika områden, som får representera hela utställarflottan i våra annonser och marknadsföringskanaler.

Vi kan med stor glädje presentera två av årets ambassadörer:

Jan Löfving, Prototal Industries, läs intervju här.

Ola Tengroth, CEO Lesjöfors, läs intervjun här.

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/ambassadorer/protptal_janlofving_1920x1080_citat_web.jpg
/contentassets/dae034a749944e489cb09312ce7aee7d/lesjofors_olatengroth_utannamn_1920x1080_web.jpg