15 - 17 nov 2022

Case: Empir- digitalt produktionssystem för spårbarhet

Effektiva produktionsprocesser kräver effektiva & digitaliserade verktyg.

Azelio har utvecklat en lagringslösning för förnybar energi. Med sin spetsteknik vill de förändra framtiden för ren energi. Empir Industry fick uppdraget att leverera det digitala produktionssystemet till Azelio.  
Systemet körs i två av deras produktionsanläggningar. Bland annat i den nya högvolymsproduktion som Azelio satt upp i Uddevalla där man monterar stirlingmotorer för utskeppning i världen.  
Vidare implementerades systemet i deras test- och utvecklingsanläggning i Åmål.  

 

Systemet styr takten och ger stöd och instruktioner till operatörer som alltid bygger efter den senaste specifikationen.  
Kvalitet och spårbarhet säkras i varje steg.  
Recept och processparametrar blir automatiskt nedladdade från MES och kvitterade i maskinutrustning längs linan.  

 

Läs mer här.