15 - 17 nov 2022
IPercept – Sensorbaserad tillståndsövervakning av industrimaskiner.
Underhåll av verktygsmaskiner sker ofta med schemalagda intervall eller vid haveri. För att undvika stora kostnader eller onödiga produktionsstopp kan maskiner istället kontinuerligt övervakas med intelligenta lösningar som kan ge relevanta insikter och förutsäga komponenthaverier eller minskad produktionskvalité långt innan problemen uppstått.

IPercepts Technology’s helhetslösning för övervakning av industrimaskiner kan implementeras på allt från verktygsmaskiner till industrirobotar, kranar, m.m.  

Systemet implementeras genom att en behållare innehållandes ett flertal olika högkänsliga sensorer monteras på en maskin. Sensorerna samlar därefter in data kring maskinens rörelser och beteenden som sedan skickas till IPercepts molnlagring. I molnet kombineras avancerade algoritmer och forskningsbaserade analysmetoder med en utförlig domänkunskap inom industriell maskinteknik för att göra kvalificerade bedömningar kring maskinens status och komponenternas underhållsbehov. 

imagezttl1.png

 När systemet är installerat och kalibrerat kan kunden få tillgång till en rad olika insikter, bland annat information kring: 

  • Statistik och analys kring användningmönster. 
  • De komponenter med högst risk för haveri. 
  • Grundorsaksanalys av möjliga felkällor. 
  • Snabbtest och analys vid eventuell maskinkollision 

Dessa insikter och slutsatser visualiseras intuitivt i form av en visuell kontrollpanel eller m.h.a schemalagda rapporter.  

Allt detta kan därefter användas för att hjälpa kunden anpassa sitt underhåll och användande av maskinerna för att minska onödiga stopp i produktionen eller försämrad produktkvalité.  

IPercepts mål och vision är att kunna ge användarna av alla typer av industriella maskiner mer insikter och insyn kring sina maskiner. 

image78d0i.png

Läs mer.