15 - 17 nov 2022
Med hjälp av AI och kamerateknik kan komponenter och produkter kvalitetsgranskas löpande i ett produktionsflöde. Och eventuella defekter kan kategoriseras för att enklare hitta orsaker och åtgärda brister.

Helix används för 360 graders rotationsinspektion av cylindriska föremål. Med hjälp av AI kan Helix inspektera alla typer av runda föremål även i flera nivåer när en produkt eller komponent roteras både före och under inspektionen. I arbetet samlas data in som hjälper till att effektivisera och kvalitetssäkra produktionen.  

Med en inspektionstid på 3 sekunder kan till exempel märken och ojämnheter identifieras och kategoriseras för att enklare hitta orsaker och åtgärda brister. Gimic sparar filmer och bilder på varje inspektion i en digital log. 

Helix kan användas fristående eller integreras i produktionslinjen tillsammans med robotar.  Genom att digitalisera kvalitetsinspektioner ökas kunskapen om när och var fel uppträder i processen.  

Bedömningen blir inte heller operatörsberoende vilket annars kan vara en utmaning.  Detta gör att det går fortare att hitta orsaken till process fel, det man inte mäter kan man inte förbättra. 

Läs mer här.

/contentassets/27baa7b5ff9a46d4b67a9eddf8f01093/gimic1920x1080.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/techarena/henrik_techarena_gimic_helix.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/techarena/marcus_tech-arena_gimic_helix.jpg