15 - 17 nov 2022
Ekkono gör uppkopplade saker smarta genom att bygga in avancerad maskininlärning i uppkopplade enheter. Ekkono levererar ett mjukvarubibliotek, specialbyggt för att användas i produkter längst ut på kanten av nätverket, även kallat ”edge”. Genom att applicera Ekkonos SDK (Software Development Kit) på produkter med sensorer, kan deras kunder utveckla smarta, förutsägbara och självlärande funktioner för sina uppkopplade produkter.

imagen7sc.png

Ekkono grundades 2016, baserat på sju års forskning Högskolan i Borås. Det är ett mjukvaruföretag som gör maskininlärning för IoT – även kallat Edge Machine Learning. Ekkono hjälper företag att skapa nya värden och tjänster genom sina uppkopplade produkter. 

 Det unika med Ekkono är att deras lösningar kan användas på mycket små enheter, som mikroprocessorer och mikrokontroller. En annan unik styrka är förmågan att använda inkrementell inlärning (Incremental Learning) där maskininlärningsmodellen kontinuerligt tränas på enheten. Det betyder att de inte bara kör statiska, generiska modeller som är byggda på generella molndata, utan istället tränas och genereras individuella modeller kontinuerligt per enhet, under tiden de används. 

Typiska användningsområden för Ekkonos lösningar är virtuella sensorer, tillståndsövervakning, enhetsmodellering, prediktivt underhåll, -kontroll och  alarmering. 

Läs mer. 

https://youtu.be/naV6sPa0jQw 

 

https://youtu.be/oKe_VahtmSg