15 - 17 nov 2022
- AI stöd utformning av 3D-ritningar

Optimerad geometrisk form för att minska utskriftstid och materialförbrukning för 3D-utskrifter av fixturer.

Att optimera en geometri manuellt i ett traditionellt 3D CAD program kan ta dagar. Och man kommer ändå inte i närheten av ett så bra resultat som mjukvara för geometrioptimering kan få fram automatisk på några minuter.

Geometrioptimering är en teknik för att, inför tillverkningen av en detalj, skapa en optimalt utformad 3D-geometri (CAD-fil) för den uppgift detaljen ska utföra. Den geometriska formen genereras automatiskt med AI-stöd.

Mjukvaran CogniCAD från Paramatters erbjuder ett nytt sätt att automatiskt generera fram detaljer med högre prestanda alternativt lättare konstruktioner främst för additiv tillverkning (3D-print) eller investeringsgjutning ”investment casting”.  Så här gör man:

  1. Skissa upp den 3D-volym som den optimerade parten ska hålla sig inom. 
  2. Fastställ vilka laster och villkor som ska gälla. 
  3. Tanka upp din skiss i CogniCAD, vänta tills runt 100 datorer i molnet tillsammans räknat klart och ta sedan emot den färdiga, automatiskt framställda designen. 
  4. Skicka detaljen till tillverkning!  

Vad skulle det innebära:  

  • Om du kan göra dina produkter 50% lättare?  
  • Om konstruktionstiden kortades kraftigt till timmar i stället för dagar? 
  • om hållfasthetsberäkningarna sköttes automatiskt?  

Med komponenter som både är lättare och har längre livslängd kan mer hållbara och resurseffektiva produkter tas fram. Det här är en teknik där man verkligen låter datorn göra jobbet!  

Genom att låta denna 3d ritning behandlas med generativ design så minskar vikten och detaljen kunden skrivas ut i en 3dskrivare mycket snabbare jämfört med att bara ta den ursprungliga formen rakt av. 
Materialkostnaden blev betydligt lägre. 

Läs mer om generativ design här.

Robert Additiva.jpg

Hållbarhet - Hur kan smart teknik göra företag mer hållbara?   Vad kan då tekniken mer konkret hjälpa företag med i sitt arbete för att minska klimatavtrycket?

Lyssna till Robert på Additiva som en av årets talare i det digitala program som sänds under mässan.

 

 

silverdetalj.png

koppardetalj.png

svets_grafiskbild.png

Genererad geometri-1.png

CogniCAD-A-1.jpg