15 - 17 nov 2022
– Spårbarhet genom digital tvilling för ökad kvalitet och hållbarhet genom hela värdekedjan

Manuell hantering av kvalitetssäkrade produkt och materialcertifikat är tidsödande och osäkert. Genom att digitalisera överföringen av material- och kvalitetsdata möjliggörs effektivare hantering och ökad spårbarhet som i förlängningen ger högre kvalitet.


I och med den digitala överföringen och spårbarheten genom att erbjuda en digital tvilling av den fysiska produkten erbjuds kunden ett ökat värde.

En digital tvilling är en kopia i virtuell mil av något som finns i verkligheten. Det kan vara många olika saker såsom en maskin, ett verktyg, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad. Det verkliga objektet rapporterar sin aktuella status till den digitala tvillingen, exempelvis med hjälp av sensorer, vilket underlättar både drift och underhållsplanering. Den digitala tvillingen kan också påverksin fysiska representation genom att ständigt vara uppkopplad och styra den. Olika framtida händelser kan simuleras i den virtuella värden för att testa hur det verkliga objektet påverkas i framtiden. 

Caset beskriver ChainTraced lösning för digitala tvillingar används hos Bumaxen producent av höghållfasta skruvar hos Bufab.

Övergripande flöde:  

Bumax:  

  1. Erhåller materialcertifikats data digitalt från underleverantör genom ChainTraced.
  2. Bumax labb registrerar och validerar resultatet av kvalitetskontroller i produktion.
  3. Vid utleverans till kund skapas, e-postats och tillgängliggörs produktcertifikatet till kund automatiskt. 

Bufab:  

  1. Tar emot digitalt certifikat från Bumax i ChainTraced.
  2. Vid utleverans skapas och skickas certifikat automatiskt till slutkund. 

Vid samtliga ovan steg valideras att definiera material och produktkrav uppfylls enligt standard. 

 

Följande värden har påvisats:  

  • 80% lägre hanteringstid för skapandet av certifikat 
  • Ökad kvalitet genom automatiserad validering  
  • Ökad spårbarhet 
  • Ökad värdeerbjudande och förtroende till kund

Se film här.

Läs mer om Smart Steel Products (chaintraced.com) här

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/techarena/dator.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/program/chaintraced_victor.jpg