15 - 17 nov 2022

Digitalt program 2021

Smart industri. Hållbarhet. Samverkan och Kompetens. Fyra heta ämnen som genomsyrade 2021 års digitala program.

Nu kan du ta del av samtliga programpunkter nedan.