9 - 12 nov 2021

Digitalt program 2021

Smart industri. Hållbarhet. Samverkan och Kompetens. Fyra heta ämnen som genomsyrade årets digitala program.

Nu kan du ta del av samtliga programpunkter nedan.