14 - 16 nov 2023

Följ en besökare

Emma+Maria.jpg

Hur förbereder du dig bäst inför ditt besök på Elmia Subcontractor? Vilka värden får du ut av att besöka mässan? Och hur utnyttjar du tiden på bästa sätt?

Här får du följa en inköpare och en konstruktör före, under och efter mässan och höra hur de använder all inspiration från mässdagarna i sitt dagliga arbete.

”Mässan är en given plats för varje inköpare”
 Emma Stangdell, Inköpare, ITAB

 

”En konstruktör måste ligga i framkant och träffa leverantörer. Det får vi göra här.”
Maria Persson, Konstruktör, Kinnarps