12 - 14 nov. 2024

Med ett hjärta av grönt stål siktar de mot Europas topp

Hållbarhet. Ett ord som får en djupare innebörd när ett företag verkligen vill göra skillnad. För GLS Industries handlar hållbarhet om ett genuint och långtgående engagemang. Här står både människa och omvärld i centrum på vägen mot en ledande position i Europa.

Möt en av Elmia Subcontractors ambassadörer; familjeföretaget i Gnosjö som har siktet inställt på att bli Europas ledande plåtbearbetningsföretag.  

GLS Industries består av en koncern med 150 anställda och anläggningar i Gnosjö och Ljungby. Bolaget tillhandahåller ett komplett erbjudande av plåtbearbetning som omfattar avancerad laserskärning och stansning för flera olika sorters material och automatiserad bockning av både små, stora och avancerade detaljer. Behöver du svetsa, ytbehandla eller kanske montera detaljer? GLS har ett av Sveriges mest kompletta utbud av svetsning, här finns en egen lackeringsavdelning och ett brett utbud av efterbearbetning. Allt bolaget gör, gör de med minimal energiförbrukning och maximalt materialutnyttjande. Ett vinnande recept på väg mot Europatoppen. 

Hur skapar ett företag en hållbar väg till toppen?  
För att få svar på den frågan satte vi oss ner med koncernchef Jens Petersson och HR-chef Liv Hultén. Snabbt förstod vi att som företag i Gnosjöandans vagga så är hållbarhet inget nytt.  

Jens Petersson sammanfattar det så här: 

- Hållbarhet har vi smålänningar sysslat med sedan urminnes tider. Det handlar om att vara resurssnål, återanvända och vrida och vända på grejerna. Förr pratade man om snåla smålänningar, men idag är det så alla gör – eller borde göra.  

Kan det verkligen vara så enkelt med miljöarbete? Nja. Grunden fanns från start men den stora omställningen kom när GLS valde att medverka i Produktionslyftet år 2012. Produktionslyftet var ett omfattande nationellt program, initierat av Teknikföretagen och IF Metall. Syftet med det 18 månader långa utvecklingsprogrammet var att höja de deltagande företagens produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga.

Tätt kopplat till Produktionslyftet startades senare även projektet Robotlyftet, och år 2021 lanserades det värdefulla Ekolyftet. Projektet drevs av RISE, KTH, IUC Sverige, Chalmers och Södertälje Science Park. Här gavs extra skjuts till GLS utvecklingsarbete med fokus på klimat- och resurseffektivitetsförbättringar. 

- För mig var lite som att hitta hem, förklarar Jens Petersson. LEAN-filosofin och de verktyg vi fick tillgång till öppnade mina ögon. Vi var ett av tre pilotföretag för Ekolyftet. Att få möjlighet att tillsammans med professorer på Chalmers och KTH, testa och utmana metoder kändes fantastiskt. I denna veva bestämde vi oss för att ta på de gröna glasögonen ”på riktigt”. Hållbarhet handlar inte bara om effektivisering och hållbar produktion. Människorna har i allra högsta grad en central plats. Det handlar om att få människor att trivas på arbetsplatsen, vara engagerade och bidra med kompetens. För att nå visionen och bli Europas ledande plåtbearbetare så arbetar vi hållbart och effektivt tillsammans med kompetenta medarbetare. 

GLS Industries personal får dryga 5 utbildningstimmar per anställd och månad 
På frågan om hur GLS gör för att attrahera kompetent personal svarar HR-chef Liv Hultén att det handlar om att hitta rätt nycklar. 

- Det finns inga genvägar utan vi behöver vara genuint intresserade av våra medarbetare. Hur kan vi ge dem bästa möjliga förutsättningar? Om man till exempel ska stå åtta timmar vid en maskin – hur kan vi som arbetsgivare göra den dagen lite roligare? Kanske handlar det inte om att sälja in arbetet vid maskinen utan det kanske handlar mera om att vi har en personalklubb, att vi har ett gäng som träffas och tar en öl på fredagar, eller att vi har andra som är fotbollsintresserade på firman. När man som vi är underleverantör i industrisektorn så kan vi kanske inte erbjuda de hetaste jobben – men vi kan erbjuda trygghet, personlig utveckling, social gemenskap och tillhörighet. 

Liv Hultén återkommer till kompetensfrågan flera gånger under vårt samtal och det är kanske inte så konstigt. Under 2022 uppgick antalet utbildningstimmar per anställd till ca 60 timmar (i snitt dryga 5 timmar per månad och anställd!). Hon berättar att detta kommer kunderna till godo genom hög leveranskvalitet men även det faktum att medarbetarna ges möjlighet att få vara med och påverka gynnar såväl företaget som de anställda. 

- Att våra medarbetare är stolta över att jobba på GLS kan vi aldrig ta för givet. Men jag tror att om man som anställd får känna att man har varit en stor del av en framgångsrik utveckling då ligger stoltheten närmare till hands. 

Kompetens och ny teknik främjar GLS Industries miljöarbete 
GLS Industries har bestämt sig för att minska sitt klimatavtryck. Det är de inte ensamma om. Enligt EU:s vetenskapliga hub genererar den globala stålindustrin stora koldioxidutsläpp. Inom EU handlar det om fem procent av de totala utsläppen, och globalt hamnar siffran på sju procent. Faktum är att den europeiska stålindustrin med stålverken i centrum behöver utveckla ny teknik för att ligga i linje med EU:s klimatmål. Hur tänker GLS Industries kring sin egen roll som tillverkare av stålprodukter?  

- Vi återvinner smått otroliga 99,9 procent av allt stål i produktionen, förklarar Jens. Målet är att kasserat material ska motsvara max 0,5 procent av antalet producerade artiklar. På sikt vill vi erbjuda 100 procent fossilfritt stål i våra produkter, men där är varken vi eller marknaden riktigt än. 

När företag diskuterar hållbarhet så hamnar fokus ofta på att reducera, återvinna och återanvända (reduce, reuse, recycle). Det är enkelt att fokusera på produktion och material men det man inte alltid tänker på är att kompetens löper som en röd tråd igenom hela hållbarhetsfrågan. Ju mer man har kunskap om, desto mer kan man göra. 

- Det är här utbildningstimmarna kommer in i bilden, utvecklar Liv. Vi utbildar medarbetarna för att de ska kunna sköta maskinerna på bästa sätt och kontrollera att produkterna håller hög och jämn kvalitet. Miljöarbete är och ska vara en naturlig del i handlingsplaner och styrgrupper – vi är alla med och bidrar. Ju mer vi lär oss om hållbarhet desto fler möjligheter upptäcker vi. Vår egen miljöprocess, GLS Green Vision, är en värdefull tillgång. 

GLS Green Vision – en bättre framtid för alla 
För att minska GLS Industries miljöavtryck arbetar bolaget med en process som de har döpt till GLS Green Vision. Jens förklarar hur den fungerar. 

- Ledorden för GLS Green Vision är See – Think – Act (Se, Tänk, Agera). Förenklat betyder det att GLS hela tiden ska hitta och agera på såväl stort som smått som kan bidra till en positiv och hållbar utveckling. GLS Green Vision består av några utvalda fokusområden: Energiförbrukning, energianvändning, material, logistik och personal. 

GLS arbetar aktivt med alla fokusområdena och alla investeringar görs med de gröna glasögonen på. I samband med nyinstallationer så använder företaget enbart miljövänlig energi, vilket är ett smidigt sätt att fasa ut gammal teknik på. Belysningsarmaturerna i produktionshallar och lager är ersätta med LED och olja som uppvärmningskälla fasade man ut redan för dryga tjugo år sedan. 

År 2017 gjorde GLS en kartläggning av energin. Trots att företaget sedan 2013 har fördubblat personalstyrkan, byggt ut 4 000 kvadratmeter och ökat omsättningen med över 100 miljoner – så har den totala energiförbrukningen ändå minskat med 20 procent. 1 500 kvadratmeter solceller har installerats och fler ska det bli. Målet är att ha en helt klimatneutral produktion år 2035 och därför görs maskininvesteringarna med eftertanke. När maskiner ersätts av nya så sker det främst för att de nya har flera gånger högre energieffektivitet. Men det handlar inte enbart om besparingar i produktionen.  

- Det går att optimera allt på ett företag, berättar Jens entusiastiskt. Vi har till exempel sett över logistiken för att minska onödiga transporter som bidrar till koldioxidutsläpp och växthusgaser. Bland annat ledde vår investering av en balpress till att vi minskade hämtning av plast, well och papper med 35 procent. Även investeringen av bottentömmande containrar innebar att vi kunde minska antalet tömningar med hälften! Dessutom är det både säkrare och mer ergonomiskt eftersom truckföraren slipper gå ur trucken. 

Finns det andra plattformar för hållbar affärsutveckling? 
Både Liv Hultén och Jens Petersson är överens om att mässdeltagande har positiv inverkan på såväl varumärke som hållbarhetsarbetet. Jens berättar att GLS Industries har medverkat på Elmia Subcontractor under många år, osäkert om exakt hur många men det är minst 15 år. 

- Att besöka Elmia Subcontractor, eller att vara här som utställare, betyder att du får ett helt bibliotek av kunskap till ditt förfogande. Vi är alla här av en anledning. Vi vill prata affärer, inspireras, lära oss eller knyta kontakter. Elmia Subcontractor är som en godisbutik där du handplockar dina favoriter. Kunskap är makt och på mässan finns mycket kunskap att hämta!  

- Du kan ha världens modernaste maskiner och världens bästa affärsidé. Till syvende och sist handlar det ändå alltid om människor. På Elmia Subcontractor är det tydligt att det inte är maskiner utan människor som skapar framgångsrika företag. Förringa aldrig människors inverkan på varumärkets värde, fyller Liv Hultén i. 

Med de orden avslutar vi samtalet med GLS Industries och önskar dem lycka till både på mässan och med affärerna. Med deras målmedvetenhet bör positionen som Europas ledande plåtbearbetare vara inom räckhåll på sikt. 

 

FAKTA 

Företag: GLS Industries AB 

Ort: Gnosjö och Ljungby 

Grundat: 1945 

Antal anställda: 150 

Bransch: Laserskärning, stansning, bockning, svetsning, lackering och efterbearbetning

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2023/jens_ambassasdor_1920x1080_1_230608_sv.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2023/sub23_gls-1.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2023/sub23_gls-2.jpg