8 - 11 nov 2022

Smart Industri

Hur blir en underleverantör inom tillverkningsindustrin en smart leverantör? Vilka anpassningar krävs?

Vi står inför ett paradigmskifte där teknikens framfart förändrar en hel värld. Nya tekniker skapar helt nya villkor, förutsättningar och möjligheter - och utmanar företagen i att anpassa sig till både nya tillverkningsmetoder och affärsmodeller.  

Digitalisering, digital transformation, IoT, AI, spjutspets är några av de områden som underleverantörerna måste förstå och agera på.

Vilka är dessa högteknologiska bolag som kan hjälpa och bistå de traditionella underleverantörerna med till exempel olika IoT lösningar och därmed göra dem till en smart leverantör inom industri? Vilka satsningar och goda exempel finns här?