8 - 11 nov 2022

Samverkan

Hur tänker tillverkningsindustrins aktörer kring vikten av samverkan? Vilka goda exempel på fruktbara samarbeten finns, mellan stort och litet företag, etablerat och nytt start-up bolag?

Samverkan skapar förändring och utveckling för alla branscher. Tillverkningsindustrin är inget undantag tvärtom! Vi kan alla berätta om framgångssagor som kommer från just samverkan mellan ibland lite otippade aktörer.

Mindre företag behöver samverka med redan etablerade och stora medan de stora behöver snabbheten och den fokuserade innovationskraften som finns hos de små företagen.

Hur kan ett lyckat samarbete se ut mellan en underleverantör inom tillverkningsindustrin och en annan underleverantör inom samma bransch? Eller samarbetet mellan en leverantör och en kund, där båda kan utveckla sin produktportfölj? Hur kan ett väl etablerat företag samverka med ett corporate-startup bolag?