8 - 11 nov 2022

Kompetens

Hur bibehåller underleverantörerna sin personal och samtidigt utvecklar dem med rätt kompetens? Hur får vi fler unga att välja en framtid inom våra industriyrken?

Vi är alla överens om att det är en jätteutmaning för alla företag att både bibehålla sin personal och kontinuerligt utveckla dem för att säkerställa att man har rätt kompetens inom verksamheten. Här finns mycket att vinna för de företag som satsar på detta område. Dels får företaget en konkurrensfördel att de kan leverera det kunden efterfrågar men också ur ett HR-perspektiv i form av employer branding. Inom industri är detta ett område som många har satsat extra på under pandemin och kommer att prioritera framöver. Hur ser dessa satsningar ut?

Hur jobbar leverantörerna inom tillverkningsindustrin för att hänga med i det teknikskifte vi står inför och den snabba förändringen av kompetensbehovet? Livslånga lärandet helt enkelt. En annan viktig fråga är också hur tänker underleverantörerna och vilka insatser görs för att få fler i den yngre generationen att välja en framtid inom våra industriyrken?