8 - 11 nov 2022

Hållbarhet

Hur hanterar aktörerna de utmaningar som finns gällande hållbarhet inom tillverkningsindustrin? Vilka konkreta insatser görs för att skapa resurseffektiva och hållbara flöden?

Ökade krav från både konsumenterna och branschen har gjort hållbarhet till en mer och mer viktig del genom hela leverantörskedjan.  Här har industrin ett stort ansvar – hur ska industrin axla det och vilka möjligheter kan skapas? Hur jobbar svensk tillverkningsindustrins aktörer med att ta fram och använda hållbara material, lättvikt, cirkulär ekonomi etc?

Hur hanterar aktörerna de utmaningar som finns inom tillverkningsindustrin gällande miljövänliga material såsom plast? Vilka arbetar lite extra med hållbarhet inom sina verksamheter och på vilket sätt?