8 - 11 nov 2022

4 teman

Hur jobbar underleverantörer och andra aktörer inom svensk tillverkningsindustri med Kompetens, Hållbarhet, Samverkan och Smart Industri?

Genom artiklar, undersökningar, rapporter och intervjuer med underleverantörer och andra viktiga aktörer på marknaden vill vi uppmärksamma er på dessa 4 aktuella teman.

Vi vill förse er med tips, verktyg och inspiration för att hjälpa er att ta nästa steg. Under mässveckan har ni alla möjligheter till att dels knyta nya KONTAKTER med leverantörer, utställare som har verktygen och lösningarna för att ni ska komma igång eller komma vidare. Och fylla på med ny KUNSKAP genom att lyssna till intressanta och aktuella talare kring dessa viktiga teman.